Alimenty

Prowadzę sprawy o alimenty na małoletnie dzieci, na uczące się dzieci, na współmałżonka (w tym wypadku może to wiązać się z orzekaniem winy w postępowaniu o rozwód), a także sprawy o przyczynianie się do kosztów utrzymania rodziny.

Pomagam w egzekucji zasądzonych alimentów także w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do alimentacji przebywa zagranicą.

© Picture-Factory - Fotolia.com

Sprawy alimentacyjne toczą się w ramach spraw rozwodowych lub osobno przed Wydziałami Rodzinnymi Sądów Rejonowych.

W prawie polskim nie ma "widełek" ustalających wysokość alimentów. Wszystko zależy od określonych potrzeb i od możliwości materialnych osoby, która ma płacić alimenty. Oczywiście zależy to także od przeprowadzonego postępowania przed Sądem i od wykazania określonymi dowodami faktów, na których opieramy swoje twierdzenia. Tak jak w sprawach o rozwód czy separację może tu być pomocna pomoc detektywa, z którym współpracuję.