Podział majątku dorobkowego

Podział majątku dorobkowego może odbyć się w każdym momencie za zgodą obu stron (małżonków) u notariusza.

© kotomiti - Fotolia.com

Pomagam Klientom w tych sprawach i współpracuję z Kancelarią Notarialną, gdzie moi Klienci mogą liczyć na pomoc i także "promocję" jeśli chodzi o koszty przeprowadzania takich umów.

W sytuacji braku porozumienia często w trakcie postępowania rozwodowego dochodzi do rozmów i mediacji na temat podziału majątku małżeńskiego i strony osiągają kompromis. Nie są to sprawy proste szczególnie biorąc pod uwagę, iż obecnie wiele osób obciążonych jest wspólnym kredytem hipotecznym zaciągniętym na zakup domu czy mieszkania.

Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku dorobkowego, które toczą się już po rozwodzie czy separacji przed Sądem Rejonowym Wydziałem Cywilnym.