Separacja

Separacja w znaczeniu prawnym jest instytucją stosunkowo młodą na gruncie systemu prawa rodzinnego.
Przepisy ją regulujące zamieszczone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązują od 16.12.1999 r.

© apops - Fotolia.com

W uzasadnieniu wprowadzenia tej instytucji podano, iż separacja może mieć znaczenie dla osób odnoszących się negatywnie do rozwodu, zwłaszcza z przyczyn natury religijnej.

Prowadząc Kancelarię specjalizującą się w prawie rodzinnym wiem, iż z wielu różnych powodów małżonkowie decydują się właśnie na separację, a nie na rozwód. Także adwokat oceni i doradzi czy w danym wypadku być może rozwód jest niemożliwy czy też trudno osiągalny przed Sądem, natomiast możliwe jest uzyskanie separacji.

Sprawy o separację toczą się także przed Sądem Okręgowym według takich samych prawideł co proces o rozwód i zasadą jest, że o ile ustawa nie stanowi inaczej, separacja powoduje te same skutki co rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Zasadnicza różnica między separacją a rozwodem sprowadza się do tego, iż separacja nie powoduje jednak ustania małżeństwa w sensie prawnym, co czyni niemożliwym - w ramach separacji - zawarcie nowego związku.