Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to tematy które często wzbudzają najwięcej emocji i z którymi ludzie nie potrafią sobie poradzić nie tylko pod względem prawnym ale również emocjonalnym.

To temat "rzeka", który nie jestem w stanie tu nawet zarysować.

© iceteastock - Fotolia.com

Prowadzę sprawy dotyczące tych problemów zarówno w trakcie postępowania o rozwód czy separację czy też w trakcie osobnych postępowań sądowych toczących się przed Sądami Rejonowymi Wydziałami Rodzinnymi. Okazuje się często, iż najlepsze rezultaty również dla dobra małoletnich dzieci przynosi ugoda, plan wychowawczy, który zawierają rodzice, a który może zawierać wszystko co jest związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Pomagam często "wymediować" taki plan i napisać go.

Pewną nowością jest, iż od 2008 r Sądy pomimo rozwodu mogą - pod pewnymi warunkami - pozostawić władzę rodzicielską nad dziećmi obojgu rodzicom.

Niestety czasem zdarza się mi także prowadzić sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica nad dzieckiem, czy też o ograniczenie władzy rodzicielskiej - są różne sytuacje w życiu rodziny. Takie sprawy są przykre i wymagają postępowania dowodowego.

Chcę także zaznaczyć, iż istotnym dowodem, na którym opierają się Sądy wydające wyroki w tych sprawach jest opinia sporządzona przez RODK czyli Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny, przez fachowców tam pracujących. Dobrze jest przed pójściem na badania do RODK porozmawiać z doświadczonym prawnikiem.