Inne sprawy rodzinne

W życiu rodziny występuje wiele sytuacji, w których pomocne lub wręcz konieczne jest wsparcie ze strony doświadczonego adwokata. Chcąc wszechstronnie pomagać moim Klientom, prowadzę więc bardzo różne sprawy rodzinne i opiekuńcze.

Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w postępowaniach cywilnych oraz karnych związanych z bytem rodziny. Zazwyczaj pracuję w Krakowie, ale w razie potrzeby jestem również do dyspozycji moich Klientów w innych lokalizacjach.

Moim priorytetem jest zawsze dobro Klienta. Usługi adwokackie świadczę zatem zgodnie z najwyższymi standardami etyki zawodowej. W pełni angażuję się w każdą prowadzoną sprawę. Okazuję szacunek, zrozumienie, a także wsparcie psychologiczne. Zawsze dbam też o poufność informacji i stały kontakt.

Inne sprawy rodzinne

Niektóre wydarzenia, w których biorę udział jako adwokat, są związane z bardzo pozytywnymi zmianami w rodzinie. Są to m.in.:

 • adopcja dziecka,
 • otrzymanie darowizny,
 • otrzymanie spadku.

 

Niestety w rodzinie zdarzają się również trudne chwile. Wtedy wpieram Klientów, prowadząc sprawy cywilne oraz karne, takie jak:

 • rozwody lub separacje,
 • alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi,
 • podział majątku między małżonkami i innymi członkami rodziny,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa albo macierzyństwa,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • znęcanie się nad współmałżonkiem lub dziećmi,
 • molestowanie w rodzinie,
 • uzyskiwanie odszkodowań od ubezpieczycieli,
 • uzyskiwanie odszkodowań za niewłaściwe leczenie i błędy lekarskie.

 

Moja kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na każdym etapie postępowania w sprawach rodzinnych:

 • analiza sytuacji,
 • zebranie materiału dowodowego,
 • przygotowanie i złożenie dokumentów,
 • reprezentacja podczas rozprawy sądowej,
 • egzekucja wyroku sądowego.