Separacja

Sprawy rodzinne – takie jak separacja czy rozwód – to niezwykle delikatna materia. Sprawy tego rodzaju bywają trudne zarówno od strony prawnej, jak również emocjonalnej. A są jeszcze bardziej skomplikowane, gdy pod uwagę bierze się dobro małoletnich dzieci, przekonania religijne albo stan zdrowia małżonków.

Gdy w grę wchodzi konieczność podjęcia decyzji o separacji lub rozwodzie, nieocenionej pomocy może udzielić dobry adwokat. Przeanalizuje sytuację, zaproponuje możliwe rozwiązania, udzieli wsparcia przy wyborze optymalnego podejścia, a potem poprowadzi całe postępowanie.

Separacja

Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym separacji. Kiedy w małżeństwie nie układa się idealnie, a małżonkowie decydują się na separację, oferuję wsparcie prawne na każdym etapie:

  • analiza sytuacji małżonków oraz zidentyfikowanie realnych rozwiązań w zakresie np. alimentów oraz władzy rodzicielskiej,
  • przygotowanie wszystkich dokumentów, złożenie pozwu o separację oraz prowadzenie postępowania sądowego.

Miejscem mojej pracy jest zazwyczaj Kraków, ale jeśli jest taka potrzeba, mogę prowadzić sprawy o separację również w innych lokalizacjach.

 

Separacja czy rozwód

Pierwszą decyzją, przed jaką stają małżonkowie, jest wybór między separacją a rozwodem. Choć konsekwencje tych dwóch instytucji prawnych mogą być bardzo podobne, to jednak występują tu istotne różnice.

Separacja jest uzasadniona na przykład wtedy, gdy małżonkowie chcą jeszcze dać sobie szansę na pogodzenie się. Jest też rozwiązaniem często wybieranym przez osoby, które nie akceptują rozwodu (np. z pobudek religijnych lub rodzinnych). Może także być potraktowana jako stan przejściowy poprzedzający rozwód.

Ale nie zawsze można wybierać między tymi dwoma rozwiązaniami. Na rozwód bowiem nie można liczyć w dwóch sytuacjach:

  • jeżeli miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jeżeli separacja byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Bez dogłębnej wiedzy prawnej trudno ocenić, która z tych dwóch opcji jest w danej sytuacji możliwa, uzasadniona i korzystna. Dlatego już podczas rozważania obu rozwiązań udzielam pomocy, sprawdzając ich realność oraz wskazując ich plusy i minusy. Wyjaśniam także wszelkie skutki prawne związane m.in. z władzą rodzicielską lub majątkiem dorobkowym.

 

Różnice między separacją a rozwodem

Separacja to instytucja prawna orzekana przez sąd w sytuacji, gdy dochodzi do faktycznego rozkładu pożycia małżonków, ale nie jest konieczne lub pożądane rozwiązanie związku małżeńskiego. Separacja może więc zakończyć się pogodzeniem i odnowieniem małżeństwa. Ale może też być etapem przejściowym przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego.

Podejmując decyzję o separacji lub o rozwodzie, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. W analizie sytuacji i zrozumieniu różnic między separacją a rozwodem pomoże doświadczony adwokat. Poniższe zestawienie to tylko kilka najważniejszych elementów, o których należy pamiętać.

  • Separacja może zostać orzeczona, gdy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nie ma charakteru trwałego. Rozwód natomiast może mieć miejsce tylko, gdy rozkład pożycia jest trwały.
  • Separacja – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje ustania małżeństwa w rozumieniu prawnym. Oznacza to, że separacja nie daje możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego. Małżonkowie nie mogą również wrócić do poprzednich swoich nazwisk.
  • Rozwód jest nieodwracalny, a separacja może zostać przez sąd zniesiona. Gdy dojdzie do zniesienia, małżeństwo trwa nadal. Co ważne, po separacji można wystąpić o rozwód i uzyskać go.

 

Postępowanie sądowe w sprawie o separację

Sprawy o separację toczą się przed sądami okręgowymi według takich samych reguł jak procesy o rozwód. Choć łatwiej uzyskać orzeczenie o separacji, to jednak trzeba odpowiednio przygotować się do rozprawy, by udowodnić zupełny (ale niekoniecznie trwały) rozpad pożycia małżeńskiego.

O ile ustawa nie stanowi inaczej, separacja powoduje skutki podobne jak w wypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód. A konsekwencje te mogą być bardzo poważne, ponieważ dotyczą np. ustalenia winy za rozkład pożycia, sprawowania opieki nad dziećmi oraz spraw finansowych (tj. alimenty, rozdzielność majątkowa, podział majątku dorobkowego).

Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, by uniknąć zaskoczenia w czasie procesu, dodatkowych kosztów albo nawet niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

Zniesienie separacji

Na zgodne żądanie małżonków separacja może zostać zniesiona, co skutkuje ustaniem wszystkich wcześniejszych konsekwencji związanych z orzeczeniem separacji. Wydaje się to stosunkowo prostym procesem, ale w praktyce na tym etapie również czyhają na małżonków pułapki prawne związane z decyzjami sądu odnośnie władzy rodzicielskiej czy rozdzielności majątkowej. Zaradzić temu może adwokat, który od początku postępowania o zniesienie separacji uwzględni wszystkie ważne elementy.

 

***

 

Decydując się na separację, warto wszelkie sprawy formalne pozostawić w rękach dobrego adwokata i mieć pewność, że w stresie czy emocjach nic ważnego nie umknie. Ekspert kierujący się w swojej pracy etyką zawodową oraz dobrem Klienta zadba o dokumenty, terminy, a także poufność oraz wsparcie od strony psychologicznej.

Powierzając mi poprowadzenie sprawy dotyczącej separacji, Klienci otrzymują nie tylko kompletną i profesjonalną usługę adwokacką, ale także zrozumienie oraz opiekę w czasie całego postępowania.