Pełne wsparcie z zakresu prawa rodzinnego

Moja kancelaria adwokacka zapewnia pełne wsparcie osobom poszukującym profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Sytuacje życiowe, z jakimi borykają się moi klienci, są często trudne, delikatne oraz wzbudzające wiele emocji. W pracy zawsze kieruję się więc nie tylko dobrem klienta oraz etyką zawodową, ale też do każdej sprawy podchodzę ze zrozumieniem, empatią i zwykłą ludzką serdecznością.

Jako adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pomagam klientom w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Przeprowadzam podziały majątku wspólnego małżonków. Prowadzę sprawy o rozwód, separację, alimenty oraz władzę rodzicielską.

Prowadzę sprawy cywilnie związane z rodziną i zapewnieniem jej bytu, dotyczące np. spadków, darowizn czy odszkodowań od ubezpieczycieli lub za niewłaściwe leczenie i błędy lekarskie. Zajmuję się sprawami karnymi związanymi z rodziną, a dotykającymi problemów takich jak znęcanie się nad współmałżonkiem albo nad dziećmi.

Zaś pracując w charakterze mediatora, wspieram członków rodziny w polubownym rozwiązywaniu dotykających ich spraw spornych. Mediatorem jestem również w czasie pracy nad sporami pojawiającymi się podczas spraw cywilnych oraz gospodarczych. Co ważne, nigdy nie łączę roli adwokata i mediatora w jednej sprawie.

Zapraszam do skontaktowania się ze mną i umówienia spotkania, podczas którego opracujemy szczegółowy plan działania pozwalający na rozwiązanie zaistniałego problemu bądź sporu.

Adwokat Marta Pendzej
Adwokat Marta Pendzej

 

 

 

 

Rozwód

Rozwód * Kancelaria adwokacka * Usługi adwokackie * Adwokat Marta Pendzej * Kraków

Rozwód to niezwykle trudne zdarzenie w życiu człowieka.

Dlatego, prowadząc sprawy rozwodowe, zawsze dbam o to, żeby rozwód skutecznie rozwiązywał wszystkie zagadnienia dotyczące małżonków, małoletnich dzieci oraz majątku dorobkowego, a jednocześnie nie przysparzał małżonkom dodatkowych przykrości oraz kłopotów.

 

 

Separacja

Separacja * Kancelaria adwokacka * Usługi adwokackie * Adwokat Marta Pendzej

Separacja jest rozwiązaniem wybieranym, gdy istnieją ważne przeszkody w orzeczeniu rozwodu (np. ciężka choroba jednego z małżonków), a często także przez osoby, które nie akceptują rozwodu (np. z powodów religijnych).

Rozumiejąc różne pobudki małżonków, udzielam im wsparcia w sprawach związanych z separacją, władzą rodzicielską i majątkiem dorobkowym.

 

 

Alimenty

Alimenty * Kancelaria adwokacka * Usługi adwokackie * Adwokat Marta Pendzej

Obowiązek alimentacyjny może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa.

Prowadzone przeze mnie sprawy są więc bardzo różnorodne – o alimenty na małoletnie dzieci, na dzieci uczące się, na współmałżonka, a także o przyczynianie się do kosztów utrzymania rodziny. Pomagam też w egzekucji alimentów, gdy osoba zobowiązana przebywa za granicą.

 

 

 

 

 

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska * Kancelaria adwokacka * Usługi adwokackie * Adwokat Marta Pendzej

Sprawy związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej zawsze wzbudzają wiele emocji. Małżonkowie często nie potrafią poradzić sobie z nimi nie tylko pod względem prawnym, ale również emocjonalnym.

Z dużą empatią prowadzę sprawy dotyczące tych problemów – w trakcie rozwodów, separacji oraz osobnych postępowań sądowych.

 

 

Podział majątku

Podział majątku * Kancelaria adwokacka * Usługi adwokackie * Adwokat Marta Pendzej

Konieczność podziału majątku wspólnego występuje nie tylko w sprawach o rozwód lub separację. Zdarza się, że taki podział jest przeprowadzany w czasie trwania małżeństwa, za zgodą obu stron.

Chcąc sprawnie, skutecznie oraz niewygórowanym kosztem wesprzeć w tym procesie moich Klientów, współpracuję z zaufaną kancelarią notarialną.

 

 

Inne sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne * Kancelaria adwokacka * Usługi adwokackie * Adwokat Marta Pendzej

Sytuacje związane z życiem i bytem rodziny wymagają ode mnie prowadzenia różnych spraw cywilnych oraz karnych.

Cywilne dotyczą m.in. spadków, darowizn, odszkodowań od ubezpieczycieli, odszkodowań za niewłaściwe leczenie i błędy lekarskie. Sprawy karne natomiast to te związane np. ze znęcaniem się nad współmałżonkiem lub dziećmi.

 

 

 

 

 

Mediacje

Mediacje są formą pomocy w czasie rozwiązywania konfliktów i sporów. To interwencja zewnętrznego eksperta, który udziela wsparcia podczas procesu podejmowania decyzji rozstrzygającej.

Jako bezstronny mediator pomagam w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

W roli mediatora m.in. biorę udział w trudnych rozmowach, prowadzę negocjacje, analizuję problemy oraz sprawdzam realność rozważanych propozycji.

By zachować obiektywizm oraz profesjonalizm w każdym aspekcie swojej pracy, nigdy nie występuję jednocześnie w funkcji mediatora i adwokata przy jednej sprawie.